FGU: en 3-sporet grunduddannelse

FGU: Den Forberedende Grunduddannelse henvender sig til dig, der er under 25 år og endnu ikke er parat til at gå i gang med eller gennemføre en anden ungdomsuddannelse.

Du kan tage den forberedende grunduddannelse på en FGU-skole i din kommune. Uddannelsen består af et introducerende basisforløb og tre uddannelsesspor, som du kan vælge imellem.

De tre uddannelsesspor er:

 • PGU Produktions-grunduddannelse
 • EGU Erhvervs-grunduddannelse
 • AGU Almen-grunduddannelse

PGU tilbydes indenfor følgende  hovedområder: Omsorg og sundhed, Handel og kundeservice, Turisme, Kultur og fritid, Musisk og kunstnerisk  produktion, Mad og ernæring, Miljø og genbrug, Jordbrug, skovbrug og  fiskeri. Byg, bolig og  anlæg, Kommunikation og medier. Motor og mekanik, Service og transport, Industri.

Hertil vil der være almenundervisning tilknyttet, i det omfang det vurderes for den enkelte i uddannelsesplanen.

EGU sporet er på mange måder en fortsættelse af nuværende EGU, og fuldt integreret i FGU. Hvilket betyder at eleverne kan starte på FGUs værksteder, og ligeledes modtage den individuelt tilrettelagt  dansk og matematik undervisning.  Eleverne skal fortsat ansættes i virksomheder i  en væsentlig del af uddannelsesperioden.

AGU sporet vil tilbyde almenundervisning, der har et praksisorienteret udgangspunkt. Der udbydes fagene: Dansk, Dansk som 2.sprog, Matematik, Engelsk, Samfundsfag, Identitet & medborgerskab, Naturfag, PASE (Privatøkonomi, Arbejdslære, Samarbejdslære, Erhvervslære.) 

For alle 3 spor er gældende: At målet for den unge er at blive forberedt til videre uddannelse, eller beskæftigelse i henhold til dennes uddannelsesplan.  

På de tre uddannelsesspor er der optagelse to gange om året, mens der er løbende optag på basisforløbet.

Både på basisforløbet og uddannelsessporene, kan du få undervisning på forskellige niveauer. Du kan altså begynde og afslutte på det niveau, der passer til dig.

Det er ikke et krav, at du gennemfører FGU på en bestemt tid. Men som udgangspunkt kan du ikke gå på FGU mere end to år.

Hvis du er i tvivl, om FGU er noget for dig, kan du starte i et afsøgningsforløb på op til 2 uger. Her kan du snuse til de forskellige fagområder, og få vurderet dine kompetencer (fx tidligere skolegang, arbejde og kurser).

Du kan starte på FGU direkte efter 9. eller 10. klasse, hvis du fx er vurderet ikke-uddannelsesparat til en gymnasial uddannelse, eller en erhvervsuddannelse. Det skal ske efter aftale med din vejleder i kommunen, og i samarbejde med dine forældre.

Du kan også starte på FGU, hvis du har været i gang med anden ungdomsuddannelse, som du ikke har gennemført. Det gør du ved at snakke med din vejleder i kommunen.

Der er ingen adgangskrav til FGU. Men for at du kan blive optaget på FGU, skal du og din vejleder i kommunen i fællesskab vurdere, at FGU er det rigtige uddannelsestilbud for dig. Det hedder en målgruppevurdering.

Dernæst laver I sammen en uddannelsesplan, som beskriver, hvordan du opnår de mål, du har om uddannelse eller job. Uddannelsesplanen er samtidig en aftale mellem dig, og den kommune, du bor i.

På FGU-skolen får du lavet en forløbsplan, der beskriver dit uddannelsesforløb. Det kan være valg af uddannelsesspor, erhvervstræning, virksomhedspraktik, kombinationsforløb og valgfag.

FGU henvender sig til unge under 25 år, men du kan i særlige tilfælde starte på FGU, efter du er fyldt 25 år. Det kræver, at din uddannelsesvejleder i kommunen vurderer, at FGU er det rette tilbud for dig, og at du er indforstået med det.

Optagelse:

På basisforløbet er der løbende optagelse, mens der på de tre uddannelsesspor: AGU, PGU og EGU er optagelse to gange om året - i januar og i august.

Du starter på det niveau på uddannelsen, som passer til dine behov og forudsætninger.

Økonomi:

Du får skoleydelse, når du går på FGU. I 2019 er skoleydelsen følgende:

 • 1516 kr. om måneden, hvis du er under 18 år
 • 2631 kr. om måneden, hvis du er over 18 år og hjemmeboende
 • 6106 kr. om måneden, hvis du er over 18 år og udeboende

Hvis du har børn, kan du desuden få et tillæg.

Kontakt os for yderligere oplysninger på tlf. 55732127. Du kan også læse mere om FGU her: din-vej-til-uddannelse-og-job.pdf og her: rundt-om-forberedende-grunduddannelse.pdf

På Ålestokgården kan du vælge mellem disse linjer:

OBS: Vi er blevet til FGU Syd og Vestsjælland.

Ved sygdom:
Ring på tlf. 5573 2127 mellem kl. 07.45-08.30 mandag til fredag.

Det betyder også at vores hjemmeside ikke er 100% opdateret.

Se mere på www.fgusv.dk

Hos os får du:

 • Mulighed for at afprøve forskellige fag og håndværk
 • Hjælp til at blive bedre til dansk og matematik
 • Respektfuld og ligeværdig behandling
 • Frokostordning
 • 1.472,- kr. om ugen, hvis du er over 18 år og udeboende
 • 634,- kr. om ugen, hvis du er over 18 år og hjemmeboende
 • 365,- kr. om ugen, hvis du er mellem 16 og 18 år
 • Mulighed for at købe et ungdomskort, som kan bruges til bl.a. transport til og fra skole
 • Mulighed for forsørgertillæg hvis du er forsørger. 
Læs mere

Klar til livet – klar til uddannelse og arbejde

Lad bøgerne ligge og sæt fokus på gode oplevelser, godt kammeratskab og praktiske opgaver. Få mod på en uddannelse med et undervisningsforløb. Hjertelig velkommen på Ålestokgården Næstved Produktionsskole.

Læs mere

Velkommen på besøg på Ålestokgården

Husk – at du hver tirsdag kl. 09.00 kan deltage i vores “åbent hus” som er en åben rundvisning på skolen. Rundvisningen starter kl. 09.00.

Du er også velkommen til at kontakte os for en personlig samtale. Ring til Heidi 4199 1094 eller Karina 5171 8557.

Læs mere

KUU - Den kombinerede Ungdoms Uddannelse

KUU er en to-årig uddannelse, der kombinerer fag fra forskellige uddannelser og giver erhvervserfaring. Ved gennemført uddannelse bliver du uddannet erhvervsassistent og kan søge job eller fortsætte i anden ungdomsuddannelse.

Læs mere

Følg os på Facebook

Like vores Facebookside og hør de gode  historier før alle andre. Vi har ind imellem konkurrencer med præmier.

Se mere

Vil du være elev på Ålestokgården?

Vi glæder os meget til at tage imod dig: Ring til Karina tlf. 55 71 17 03 eller Heidi tlf. 41 99 10 94, hvis du vil være elev på skolen. 

De træffes bedst mandag til torsdag mellem kl. 08.30 og 12.00.

Læs mere