Retningslinjer

Gælder for alle elever indskrevet på Ålestokgården.

Der ydes en deltagergodtgørelse på:

Kr.: 350,- pr. uge for unge under 18 år.

Kr.: 607,- pr. uge for unge over 18 år som er hjemmeboende.

Kr. 1.409,- pr. uge for unge over 18 år og udeboende.

Deltagergodtgørelsen udbetales hver 14. dag bagud. Godtgørelsen indsættes af Ålestokgården på lønkonto i et pengeinstitut.

Der er en madordning på skolen. Der er en egenbetaling på kr. 20,- pr. dag, som dækker madordning og løbende arrangementer.  Ved ulovligt fravær og kortvarig sygdom opkræves egenbetaling. Alle elever er med i ordningen. Fritagelse for egenbetaling kan kun ske i særlige tilfælde og efter aftale.

Arbejdstiden er 33 timer pr. uge. Daglig arbejdstid er som følger:

Mandag til torsdag kl. 08.00 – 15.00 

Fredag kl. 08.00 – 13.00 

Alle møder hver morgen og bliver registreret, hvorefter der er morgenkaffe i spisesalen fra kl. 8.00-8.30 Der er fællesspisning i spisesalen mandag til onsdag fra kl. 12.00 til kl. 12.30, torsdag fra kl. 11.30 til 12.00. Fredag serveres der brunch fra kl. 09.30 til 10.00.

Ved sygdom ringes HVER DAG indtil du er rask direkte til din holdleder eller til Ålestokgården mellem kl. 08.00 – 08.45 på telefon 55 73 21 27.

HVIS DETTE IKKE OVERHOLDES BORTFALDER RETTEN TIL LØN FOR DEN PÅGÆLDENDE DAG.

Ved mere end 3 arbejdsdages sygefravær i samme sygeperiode, skal man på 4. dagen til lægen for at få en varighedserklæring. Denne udfærdiges af lægen som en friattest, som efterfølgende afleveres til administrationen på Ålestokgården. Gør man ikke det, registreres det som udeblevet og man mister retten til løn for de pågældende dage man er fraværende fra 4. dagen og indtil man møder igen.

Frihed med løn gives til mærkedage og lignende i nærmeste familie. Frihed til arbejdssøgning, lægebesøg og lignende, gives kun med den nødvendige tid.

AL FRIHED SKAL AFTALES MED DEN PÅGÆLDENDE HOLDLEDER MED MINDST EN DAGS VARSEL.

Alkohol, energidrik og euforiserende stoffer må ikke indtages i arbejdstiden, ligesom man ikke må møde i påvirket tilstand. Overtrædelse af ovenstående kan medføre bortvisning fra Ålestokgården.

Alle skal rette sig efter retningslinjer, opslag og lignende fra personalet.

På Ålestokgården kan du vælge mellem disse linjer:

OBS: Vi er blevet til FGU Syd og Vestsjælland.

Ved sygdom:
Ring på tlf. 5573 2127 mellem kl. 07.45-08.30 mandag til fredag.

Det betyder også at vores hjemmeside ikke er 100% opdateret.

Se mere på www.fgusv.dk

Hos os får du:

  • Mulighed for at afprøve forskellige fag og håndværk
  • Hjælp til at blive bedre til dansk og matematik
  • Respektfuld og ligeværdig behandling
  • Frokostordning
  • 1.472,- kr. om ugen, hvis du er over 18 år og udeboende
  • 634,- kr. om ugen, hvis du er over 18 år og hjemmeboende
  • 365,- kr. om ugen, hvis du er mellem 16 og 18 år
  • Mulighed for at købe et ungdomskort, som kan bruges til bl.a. transport til og fra skole
  • Mulighed for forsørgertillæg hvis du er forsørger. 
Læs mere

Klar til livet – klar til uddannelse og arbejde

Lad bøgerne ligge og sæt fokus på gode oplevelser, godt kammeratskab og praktiske opgaver. Få mod på en uddannelse med et undervisningsforløb. Hjertelig velkommen på Ålestokgården Næstved Produktionsskole.

Læs mere

Velkommen på besøg på Ålestokgården

Husk – at du hver tirsdag kl. 09.00 kan deltage i vores “åbent hus” som er en åben rundvisning på skolen. Rundvisningen starter kl. 09.00.

Du er også velkommen til at kontakte os for en personlig samtale. Ring til Heidi 4199 1094 eller Karina 5171 8557.

Læs mere

KUU - Den kombinerede Ungdoms Uddannelse

KUU er en to-årig uddannelse, der kombinerer fag fra forskellige uddannelser og giver erhvervserfaring. Ved gennemført uddannelse bliver du uddannet erhvervsassistent og kan søge job eller fortsætte i anden ungdomsuddannelse.

Læs mere

Følg os på Facebook

Like vores Facebookside og hør de gode  historier før alle andre. Vi har ind imellem konkurrencer med præmier.

Se mere

Vil du være elev på Ålestokgården?

Vi glæder os meget til at tage imod dig: Ring til Karina tlf. 55 71 17 03 eller Heidi tlf. 41 99 10 94, hvis du vil være elev på skolen. 

De træffes bedst mandag til torsdag mellem kl. 08.30 og 12.00.

Læs mere