Udslusningsstrategi

Sådan kommer du videre i uddannelse eller arbejde

I henhold til lov om produktionsskoler skal skolens bestyrelse udarbejde en strategi for udslusningen af vores elever.  Det kan du læse mere om her.

Udslusningsstrategien skal være offentligt tilgængelig på skolens hjemmeside på internettet. Bestyrelsen er desuden ansvarlig for, at skolens eventuelle generelle samarbejdsaftaler og skolens erfaringer hermed i relation til udslusning gøres offentligt tilgængelig på skolens hjemmeside på internettet.

Udslusningsstatistik og virksomhedsplan

Skolens udslusningsstatistik indgår i de strategiske overvejelser mht. udslusning. Hvert år vurderes skolens udslusningsresultater med henblik på eventuelle justeringer eller nye tiltag. I skolens virksomhedsplan synliggøres, hvilke konkrete indsatsområder som udslusningsresultaterne giver anledning til.

Bredt spektrum af værkstedstilbud

Det er en del af skolens udslusningsstrategi at have så bredt et spektrum af værkstedstilbud som muligt for derigennem at kunne gøre opholdet på produktionsskolen så relevant og interessant som muligt for så mange elever som muligt. Værkstedstilbuddene skal desuden være relevante i forhold til muligheden for uddannelse og beskæftigelse inden for fagområdet. Kombinationsforløb på erhvervsskolerne er en aktiv del af indsatsen på værkstederne.

Forløbsplaner

Forløbsplanerne er udgangspunktet for vejledningen og succesfuld udslusning på det enkelte værksted. Den første forløbssamtale finder sted umiddelbart efter indskrivningen. Mindst hver 3. måned følges der op med fornyet forløbssamtale. Såfremt det efter 6 måneder skønnes, at eleven ikke vil kunne blive klar til optagelse på G2 på en erhvervsuddannelse, inddrages elevens UU-vejleder i forløbssamtalen, så der kan udarbejdes en revideret forløbsplan og foretages de nødvendige justeringer af uddannelsesplanen.

Det tilstræbes, at der altid afholdes en udslusningssamtale mellem faglærer og elev.

Samarbejde

Samarbejdet med UU Sjælland Syd prioriteres højt, og der afholdes jævnlige møder, hvor arbejdsgange og procedurer aftales og justeres løbende.

Der er etableret et formelt samarbejde mellem de lokale erhvervsskoler og produktionsskolen. Der er et løbende samarbejde mellem produktionsskolen og øvrige uddannelsesaktører, virksomheder, kommunen og centre for særlige indsatser.

På Ålestokgården kan du vælge mellem disse linjer:

OBS: Vi er blevet til FGU Syd og Vestsjælland.

Ved sygdom:
Ring på tlf. 5573 2127 mellem kl. 07.45-08.30 mandag til fredag.

Det betyder også at vores hjemmeside ikke er 100% opdateret.

Se mere på www.fgusv.dk

Hos os får du:

  • Mulighed for at afprøve forskellige fag og håndværk
  • Hjælp til at blive bedre til dansk og matematik
  • Respektfuld og ligeværdig behandling
  • Frokostordning
  • 1.472,- kr. om ugen, hvis du er over 18 år og udeboende
  • 634,- kr. om ugen, hvis du er over 18 år og hjemmeboende
  • 365,- kr. om ugen, hvis du er mellem 16 og 18 år
  • Mulighed for at købe et ungdomskort, som kan bruges til bl.a. transport til og fra skole
  • Mulighed for forsørgertillæg hvis du er forsørger. 
Læs mere

Klar til livet – klar til uddannelse og arbejde

Lad bøgerne ligge og sæt fokus på gode oplevelser, godt kammeratskab og praktiske opgaver. Få mod på en uddannelse med et undervisningsforløb. Hjertelig velkommen på Ålestokgården Næstved Produktionsskole.

Læs mere

Velkommen på besøg på Ålestokgården

Husk – at du hver tirsdag kl. 09.00 kan deltage i vores “åbent hus” som er en åben rundvisning på skolen. Rundvisningen starter kl. 09.00.

Du er også velkommen til at kontakte os for en personlig samtale. Ring til Heidi 4199 1094 eller Karina 5171 8557.

Læs mere

KUU - Den kombinerede Ungdoms Uddannelse

KUU er en to-årig uddannelse, der kombinerer fag fra forskellige uddannelser og giver erhvervserfaring. Ved gennemført uddannelse bliver du uddannet erhvervsassistent og kan søge job eller fortsætte i anden ungdomsuddannelse.

Læs mere

Følg os på Facebook

Like vores Facebookside og hør de gode  historier før alle andre. Vi har ind imellem konkurrencer med præmier.

Se mere

Vil du være elev på Ålestokgården?

Vi glæder os meget til at tage imod dig: Ring til Karina tlf. 55 71 17 03 eller Heidi tlf. 41 99 10 94, hvis du vil være elev på skolen. 

De træffes bedst mandag til torsdag mellem kl. 08.30 og 12.00.

Læs mere